Naprawa urządzeń poza gwarancją producenta

Wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić naprawę urządzenia poza gwarancją producenta. Prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących produktu.

Dane produktu
Producent
Rodzaj produktu
Typ/Model
Nr fabryczny
Opis usterki
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Numer telefonu komórkowego
Mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr budynku/ Nr lokalu
/
Preferowana forma kontaktu
Plik od klienta