Nowa naprawa
Dane produktu
Produkt na gwarancji:
/
Producent:
Rodzaj produktu:
Typ/Model:
Nr fabryczny:
Opis usterki:
Dane kontaktowe
Twoje imię:
Twoje nazwisko:
Numer telefonu komórkowego:
Mail:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku/ Nr lokalu:
/
Preferowana forma kontaktu:
/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług przez QUADRA-NET (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.