Nowa naprawa
Dane produktu
Produkt na gwarancji
/
Producent
Rodzaj produktu
Typ/Model
Nr fabryczny
Opis usterki
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Numer telefonu komórkowego
Mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr budynku/ Nr lokalu
/
Preferowana forma kontaktu