Sprawdź status naprawy.
Dane naprawy
Wymagane podanie co najmniej dwóch pól
id zgłoszenia:
nr zlecenia w serwisie:
model urządzenia:
nr fabryczny:
nazwisko klienta / dealera: