Sprawdź status naprawy.
Dane naprawy
Wymagane podanie co najmniej dwóch pól
id zgłoszenia
nr zlecenia w serwisie
model urządzenia
nr fabryczny
nazwisko klienta / dealera