WAŻNA INFORMACJA - PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza swoimi danymi. Po wypełnieniu formularza i jego wysłaniu wyświetli się dalsza instrukcja postępowania, adres do wysyłki sprzętu oraz numer naprawy Państwa zgłoszenia.

Nowa naprawa
Dane kontaktowe
Twoje imię:
Twoje nazwisko/Nazwa:
Mail:
Numer telefonu komórkowego:
Telefon:
Ulica:
Nr budynku/Nr lokalu: /
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Dane produktu
Nr poprzedniego zgłoszenia.
(wypełnić, jeśli był):
Model:
Nr fabryczny:
Data zakupu:
Rodzaj naprawy: /
Opis usterki:
Zawartość przesyłki.:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym/zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rozpatrzenia wniosku, odpowiedzi i reklamacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przepisz kod z obrazka: