Sprawdź status naprawy.
Dane naprawy
Id naprawy:
Nazwisko klienta / Nazwa dealera: