Nowa naprawa
Dane produktu
Produkt na gwarancji
/
Data zakupu
Rodzaj produktu
Typ / Model
Nr fabryczny
Opis usterki, ewentualnie nr wyświetlanego błędu
Adres instalacji / użytkowania urządzenia
Imię
Nazwisko
Numer telefonu komórkowego
Mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr budynku / Nr lokalu
/
Preferowana forma kontaktu
Dowód zakupu
dokument przedsprzedaży
(max: 2.5MB):
Tabliczka znamionowa
(max: 2.5MB):
Potwierdzenie podłączenia przez instalatora
(max: 2.5MB):
Inne
(max: 2.5MB):